بازگشت

عسل کنار ارگانیک

عدم استفاده از شکر و دارو در فرآیند تولید این عسل

قیمت: 125,000 تومان

یکی از ویژگی های عسل طبیعی، پایین بودن میزان ساکارز (قند مُضرّ) آن است که صرفا از طریق آزمایشگاه های مواد غذایی قابل اندازه گیری می باشد. پایین بودن میزان قند نشان دهنده آن است که زنبور از شهد گلها استفاده کرده است نه از آب و شکر!!!!  بنابراین به جرات می توان گفت شیرینی عسل طبیعی (حتی برای بیماران قندی) بدون ضرر است؛ زیرا شیرینی آن به خاطر شهدگلها و عملیات فرآوری زنبور عسل است. طبیعی است هرقدر میزان ساکارز (قند مُضرّ) عسل پایین باشد ارزش غذایی، خواص درمانی و مزایای آن بیشتر است و به همین نسبت قیمت آن افزایش می یابد.

در فرآیند تولید عسل ارگانیک، ضمن این که ذره ای شکر به زنبورها داده نشده است، برای جلوگیری از دچار شدن کندوها به آفت و بیمار شدن زنبورها، از هیچ گونه دارویی نیز استفاده نشده است. به عبارتی دیگر کندودار حاضر شده است تا سالانه تعداد زیادی از زنبورهای خود را از دست دهد ولی از هیچ دارویی به عنوان آنتی بیوتیک استفاده نکند.


ثبت نظر و امتیاز