بازگشت

شیرینی مربایی

شامل مربای سیب و پسته کوهی

قیمت: 21,000 تومان

تهیه شده از آرد سبوس دار، سویق کامل، روغن ارده کنجد، شکر قهوه ای، مربای سیب و پسته کوهی

ازجمله شیرینی های قدیم و سنتی اصفهان


ثبت نظر و امتیاز