بازگشت

نان سوخاری حاوی جو، شوید و زیره

حاوی سبوس گندم، جو، شوید، زیره، شیر تازه

ترکیبات نان سوخاری حاوی جو، شوید و زیره
آرد گندم، آرد جو، سبوس گندم، شوید، زیره، مالت جو، سیاه دانه، خمیرمایه، شیرتازه، روغن گیاهى 5٪، نمک 7٪

خواص زیره
آهن موجود در دانه هاى زیره براى تقویت سیستم دفاعى بدن بسیار مفید است. گنجاندن زیره در برنامه غذایى خانم ها از آن جا که به طور منظم خون زیادى از دست مى دهند، سودمند است؛ زیرا براى خون سازى به آهن طبیعى احتیاج دارند. زیره به هضم غذا از یک سو و از سوى دیگر به جذب کامل مواد مغذى موجود در غذا کمک مى کند. از زیره به عنوان ضدعفونى کننده و تسهیل کننده گوارشى نیز استفاده مى شود.


ثبت نظر و امتیاز