بازگشت

رشته پلویی سبوس‌دار

✔️ تولیدشده با آرد سبوس‌دار و نمک دریا ✔️ وزن خالص 500 گرم

قیمت: 5,500 تومان

ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط