بازگشت

کرم ضماد عظام

مناسب دردهای مفصلی و عضلانی

قیمت: 20,000 19,000 تومان

ترکیبات: روغن سقز خالص، روغن کوهان شتر، روغن چریش(ببر)، دارچین، بابونه، ختمی، موم

مناسب برای آرتوروز، دیسک، سیاتیک، واریس، رماتیسم، کوفتگی، درد های مفصلی، درد شکستگی، گرفتگی های عضلانی


ثبت نظر و امتیاز