بازگشت

زنبوردرمانی

آموزش درمان با نیش زنبور

معرفی کتاب

این كتاب، دربردارنده مطالبی است درخصوص زنبوردرمانی كه با عناوینی از این دست فراهم آمده است:

 • دستگاه نیش و خصوصیات فیزیكی زهر
 • تركیبات شیمیایی زهر زنبور
 • لوازم ضروری برای زنبوردرمانی
 • درمان با نیش زنبور
 • آمپول زهر
 • بخور زهر زنبور
 • درمان بیماری هایی نظیر مالاریا، بیماری های پوست، فشار خون بالا، كرختی عصب ران، MS، سرطان، ایدز، و سندرم قاعدگی با نیش زنبور
 • مكانیزم اثر زهر زنبور روی بدن انسان
 • موارد تجویز یا عدم تجویز
 • فراورده های دیگر زنبورها
 • كمك های اولیه برای نیش های تصادفی.

ثبت نظر و امتیاز