بازگشت

کتاب اصول و مبانی طب سنتی

نوشته محمد زرین

فهرست کتاب

  1. علم طب
  2. اخلاط و انواع آن
  3. اندام
  4. غذاها و انواع آن
  5. زمان و چگونگی تخلیه
  6. زالو و زالودرمانی
  7. ماساژ (دلک)
  8. مهم ترین خواص دارویی و درمانی گیاهان دارویی
  9. استفاده از گیاهان دارویی در پیشگیری و درمان بیماری ها
  10. مجموعه سوالات تستی

ثبت نظر و امتیاز