بازگشت

قاووت خشخاش

کاهش ضعف و ناتوانی

خواص قاووت خشخاشی

 • تسکین سرفه
 • تقویت کننده اعصاب
 • تقویت معده و دستگاه گوارشی
 • تقویت حافظه
 • آرام بخش
 • تقویت نیروی جنسی
 • درمان سرطان
 • جلوگیری از ناراحتی های قلبی
 • تقویت سیستم فیزیولوژیکی بدن
 • جلوگیری از پوکی استخوان و کمردرد
 • اشتهاآور و نشاط آور
 • درمان اختلالات تنفسی
 • درمان اختلالات خواب
 • تقویت کننده ورزشکاران

ثبت نظر و امتیاز