بازگشت

نان سوخاری بدون گلوتن

حاوی آردبرنج، آرد ذرت، آرد نخود، نشاسته ذرت

نان سوخارى بدون گلوتن براى آن دسته از مشتریانى، که به دلیل برخى ناراحتی هاى گوارشى امکان مصرف نان هاى آرد گندم و آرد جو را ندارند با ترکیبات آرد برنج، آرد ذرت، آرد نخود و نشاسته ذرت فراهم شده است. این نان تایید سازمان غذا و داروى کشور را داراست. هر ماه جهت اندازه گیرى و اطمینان از عدم وجود گلوتن در آن، به آزمایشگاه هاى تخصصى نمونه گیرى ارسال می گردد.


ثبت نظر و امتیاز